Alt til verkstedet!

Konseptet er testet sammen med verdens beste rallycrossteam – PSRX Volkswagen Sweden.
Og det omfatter noen av de desidert sterkeste varemerkene på markedet. Dette har gjort
av vi har fått satt sammen en veldig bra miks – perfekt for bilsektoren.

Med orden og system, og at alt finnes på ett og samme sted, så skapes det en effektiv
flyt som er tidsbesparende. Dette bidrar i sin tur til økt lønnsomhet for verkstedet.

På sikt vil vi også kunne tilby nye løsninger som tar utgangspunkt i deg som verkstedeier.
Det kan blant annet bestå i utleie av maskiner og smarte finansieringsløsninger.