Håndverktøy, måleverktøy, kjemikalier

yvonne.jole@luna.no

Håndverktøy, måleverktøy, kjemikalier

jorgen.johansen@luna.no

Forespørsler, kundeetableringer. Metallmaskiner, skjærende, slip/kapp, håndverktøy

lasse.hansen@luna.no

Trykkluft, sveis, tremaskiner, håndverktøy

kristian.wennersgaard@luna.no

Telefon: + 47 64 85 75 00

E- post:  kundesenter@luna.no