Trygghet & Kvalitet

Vi bestreber oss på å innfri kundenes krav og forventninger. Kundene våre skal føle seg trygge på at de får rett produkt til rett tid, der vi tilbyr produkter og tjenester av beste kvalitet. Vi bestreber oss på å ha gode og profesjonelle relasjoner med interessentene våre, og at hver enkelt medarbeider engasjeres i sitt eget og konsernets kvalitetsarbeid gjennom stadige forbedringer.

SERTIFISERING

Luna er sertifisert innen Kvalitet, Miljø og Arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. Dette innebærer at vi har dokumenterte rutiner for hvordan vi skal arbeide for å oppnå fornøyde kunder, mindre miljøpåvirkning og et sikkert arbeidsmiljø. Sertifiseringsforetaket DNV GL gransker arbeidet vårt på dette området.

 

KONTAKT KVALITETSARBEID

Hvis du har spørsmål angående Lunas kvalitets- og miljøarbeid, kan du kontakte Morten Sander Veiteberg, Luna Norge AS, tlf. +47 95 08 55 02

SERTIFIKAT

Luna skal integrere kvalitetsarbeid i all operativ virksomhet og skape størst mulig kundeverdi til lavest mulig kostnad. Med følgende kvalitetsorientering skal vi oppfattes som bransjens ledende og mest kompetente forretningspartner:

 • Høy tilgjengelighet med hensyn til Sortiment, Personell og Datasystem.
  Korrekt, rask og lett tilgjengelig informasjon.
 • Effektiv logistikk med høy presisjon.
 • Gode og profesjonelle relasjoner med omgivelsene.
 • Kundetilpassede og effektive IT-løsninger.
 • Relevante målinger og tydelige kvalitetsmål.
 • Systematisk forbedringsarbeid for økt kundetilfredshet

Vi arbeider kontinuerlig med arbeidsmiljøet. Det skal:

 • Preges av godt lederskap og god kompetanse i alle stillinger.
 • Innbefatte respekt for og tillit til hverandre.
 • Stimulere til stadige forbedringer.
 • Minimere risikoen for skader og sykdom.
 • Gi mulighet til personlig og faglig utvikling.
 • Innebære at man tar personlig ansvar for helse og miljø i det daglige arbeidet.
 • Inkludere etterlevelse av gjeldene bestemmelser, rutiner og beslutninger.