Måleteknikk

Behovet for å måle, og måle riktig, øker i takt med de krav og ønsker som vi hele tiden møter innen alle former for industrivirksomhet, innen bygg og håndverk samt i service- og vedlikeholdssektoren. Krav om høyere nøyaktighet og behov for forutsetninger for både mer effektive og miljøvennlige samt moderne metoder driver utviklingen innen Måleteknikk.

SE PRODUKTER

Inspiser, kontroller, feilsøk eller dokumenter i trange og vanskelig tilgjengelig rom med moderne inspeksjonskameraer.

Mekaniske håndmåleverktøy, slik som skyvelærer, gjengemålere, hull- og høydemåleinstrumenter. Alle nyttige i utallige brukssituasjoner på verkstedgulvet i alle typer virksomheter.

Fukt- og temperaturmåling samt måling av lyd, lys og duggpunkter for både inne- og utemiljøet på arbeidsplassen. Her finner du også varmekameraer.

Luna_Matteknik_Eltest_5_puff

Eltestinstrument for industrielektrikeren innen produksjonsindustrien samt et kompletterende sortiment for verksted-, service- og vedlikeholdssektoren.

For økt effektivitet og nøyaktighet tilbyr vi flere nivåer av lasermålere – fra avstandsmålere og linjelasere som er enkle å bruke til mer avanserte roterende lasere.

Vekter til en rekke ulike områder: butikk/detaljhandel, lagervirksomhet, godshåndtering, næringsmiddelindustri osv.

Lasermålerne som gjør arbeidsdagen enklere

Smidige og robuste verktøy fra Limit med flere ulike funksjoner som f.eks. avstands- og volumberegning.