Maskiner

Luna Maskiner er et helhetskonsept med et bredt utvalg av maskiner med høy kvalitet for å støtte en optimal produksjonsprosess og en bekymringsfri service- og vedlikeholdsvirksomhet. Vi tilbyr maskin- og produktløsninger sammen med installasjonstjenester og opplæringspakker.

SE PRODUKTER

Maskinsikkerhet – oppfyller du lovkravene?

De ansatte er din bedrifts viktigste ressurs. Det er de som bidrar til bedriftens inntjening og lønnsomhet. Som arbeidsgiver forplikter du deg til å ta vare på disse ressursene gjennom arbeidsmiljøloven § 4–4 (3).

Bestill befaring og gjennomgang av maskinsikkerheten på din maskinpark

Tips for sikker bruk

Benytt våre instruksjonsfilmer for opplæring i bruk og sikkerhet av maskiner.

Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er vernet mot skader.

Se utvalgte løsninger her

På Kuben yrkesarena i Oslo er HMS og maskinsikkerhet det aller første elevene lærer.
Det handler om å legge til rette for at elevene har en trygg hverdag.

Les mer om maskinsikkerheten på Kuben Yrkesskole her

Luna Maskinsenter

På plass i hovedkvarteret i Alingsås finnes vårt maskinsenter. Et komplett verksteds- og opplæringsmiljø med våre ulike maskiner. Hit kan du komme for å se maskinene våre i virkeligheten og teste hva de duger til. Vi arrangerer også kurs her og har plass til konferansegrupper.

KONTAKT OSS

Luna_Tra_o_Metallm_Luna-Maskincenter_-7_puffNYTTFORMAT

Metallmaskiner

Luna_Tra_o_Metallm_Metallmaskiner_3_puff

Luna Metallmaskiner er et helhetskonsept som omfatter et bredt sortiment av konvensjonelle metallbearbeidende maskiner, maskintilbehør, maskinsikkerhet og relaterte tjenester.

Tremaskiner

Luna_Tra_o_Metallm_Tramaskiner_4_puff

Lunas stasjonære tremaskiner for bygge- og snekkervirksomhet tilbys sammen med opplæring og profesjonell installasjon.