Historikk

I 1917 starter Carl Lindahl i Alingsås et grossistfirma for maskiner og verktøy. Holger Nermark går inn i virksomheten i 1919 og bedriften får navnet Lindahl & Nermark AB.  Nesten 100 år senere er Luna Verktyg & Maskin AB en av Nordens ledende leverandører av høykvalitetsverktøy og -maskiner for profesjonell bruk til industri, byggsektor og offentlig forvaltning.

1921

Den første trykte katalogen presenteres for kundene.
Katalogen inneholder 70 sider og ca. 500 artikkelnummer. Katalogen ble nummerert nr. 10 for å imponere konkurrentene.

Bedriften arbeider praktisk talt utelukkende som grossist i maskin- og verktøybransjen, men nå starter også produksjonen av platebearbeidingsmaskiner i Nossebro.

SkolLuna, en ny avdeling med salg av verktøy, maskiner og utstyr til skoler starter. I 1973 står lagerbygget på Kristineholmsområdet ferdig. Der finnes nå også MaskinLuna, Järnia går inn med en eierandel på 50 % og bedriften skifter navn til Luna AB. Omsetningen har passert 100 millionerstreken.

Ytterligere et datterselskap opprettes, denne gangen i Norge. Luna International opprettes i 1976. Luna etablerer seg på det danske markedet ved å starte en datterbedrift i Danmark.

Luna blir heleid av Järnia AB. Provid Auto AB er et nytt salgsselskap som startes opp i 1986. Selskapet henvender seg til motorbransjen. I 1987 opprettes AB Ferro Engros og blir morselskap for Luna AB og Järnia AB. I 1993 kjøper Luna T Karlemarks Försäljning AB, Göteborg, en spesialistbedrift innen skjærende bearbeiding.

Ferro overtas av Bergman & Beving, som er notert på Stockholmsbörsen. Luna utgjør et delkonsern i Bergman & Beving. Luna ekspanderer med ytterligere to selskaper. Mager & Wedemeyer GmbH, en nordtysk industridistributør av verktøy og maskiner. Nordiska Maskin AB Nomab, som spesialiserer seg innen produktsegmentene trykkluft- og smøreutstyr.

LES MER OM B&B

Luna i Alingsås slår seg sammen med Ferro Engros AB i Ulricehamn.
Nytt selskap startes opp i Estland.

Omdanning til aksjeselskap av to divisjoner i Luna AB; Forbruksmateriell, som blir Grunda AB og et søsterselskap til Luna AB. Divisjonen Arbeidsplass blir et datterselskap til Luna AB og får navnet Gigant Arbetsplats AB. Luna kjøper et selskap i Polen i 2001. Selskaper startes opp også i Latvia og Litauen.

F.o.m. 1. april, 2003 ble det opprettet flere frittstående produkt- og markedsselskaper, der Luna AB er det samlende morkonsernet: Luna Service Partner AB, Luna Export AB, Luna Sverige AB, Luna Verktyg & Maskin AB. Luna kjøpte opp Brandt International AB, momentspesialist. Et innkjøpskontor i Shanghai startes opp i 2005.

Luna AB kjøper opp Teng Tools i 2003 og lager og kontor flyttes til Alingsås.

TIL TENG TOOLS