Bli en av oss!

Visjonen vår er å bli kundens beste valg. For å nå dit må vi forstå kundenes behov og tilby konkrete merverdier. Vi må også være der hvor kundene er. Kundene og markedet er i konstant utvikling. Det er vi også. Vi søker etter personer som deler vår interesse for verktøy og maskiner, forretninger og våre verdier.

  • Jeg har en positiv og åpen innstilling til kollegene mine og omverdenen
  • Jeg har vilje til å utvikle meg og finne nye veier til fremgang
  • Jeg samarbeider og skaper delaktighet
  • Jeg etterstreber alltid å nå oppsatte mål og innfri forventninger som stilles
  • Jeg er effektiv ved å gjøre riktige ting på riktig måte
  • Jeg fokuserer på enkelhet
  • Jeg tar et personlig ansvar for mine prestasjoner og min utvikling
  • Jeg tar ansvar og treffer beslutninger som gagner hele Lunas virksomhet
  • Jeg har et ansvar for å støtte og utvikle kollegaene mine