Forbedre virksomheten med kompetanse!

Korrekt håndtering er viktig for å øke både sikkerheten og produktiviteten i bedriften din. Kontakt oss vedrørende ordinære eller skreddersydd opplæring.

KONTAKT OSS

Forebygg arbeidsskader ved maskinarbeider

Lunas maskinspesialister får stadig oftere spørsmål om grunnopplæring i håndtering og maskinsikkerhet.  Ofte når en skade allerede har inntruffet. For å arbeide forebyggende og øke sikkerheten i Nordens verksteder tilbyr Luna nå en serie bestående av 8 instruksjonsfilmer som kan benyttes som et første steg i kursingen av operatører i maskinsikkerhet. Du finner dem på Youtube Luna.

Luna_Moment_Utbildning_8_puff

Kurset gir grunnleggende innsikt i problematikken knyttet til tiltrekkingsmomenter for skrueforbindelser i kvalitetssikringsøyemed. Kurset henvender seg til alle som kommer i kontakt med skrueforbindelser, dvs. ingeniører, produksjonsteknikere, kontrollører og montører og omfatter kalibrering, sikkerhet og håndtering.

KONTAKT OSS

I samarbeid med våre maskinpartnere tilbyr vi kundetilpassede kurs ved vårt maskinsenter i Alingsås eller hos dere. Kursene våre omfatter oppstart av maskinparken etter installasjon, funksjonsgjennomgang med operatører samt opplæring i sikker bruk.

KONTAKT OSS