Utform ditt eget verksted!

For å redusere risikoer og ulykker til et minimum og dermed jobbe forebyggende
mot arbeidsskader og samtidig avdekke tidstyver,  følger her noen enkle tips og råd
for en sikrere og mer effektiv arbeidsplass.

Trenger du hjelp? Kundeservice +47 668 044 00
Nøl ikke med å kontakte oss i Luna for et møte uten forutinntatte holdninger.

Tips & råd

• Ikke ha kabler og slanger liggende på gulvet, ettersom det da er veldig lett for at man snubler, faller og skader seg. Bruk i stedet kabel- og slangeopprullere.
• Merk opp plasser til alle verktøy og maskiner i verkstedet, og la det bli en vane å henge opp og legge tilbake alt etter bruk. På den måten slipper man å stadig lete etter verktøy og man sparer mye tid.
• Lytt etter vislelyder og tett eller skift ut koblinger. Luft er penger.
• Påse at det foreligger sikkerhetsdatablader for alle kjemiprodukter og følg anvisningene nøye – slik bidrar du til et bedre miljø.

Tips & råd

• Bruk verneutstyr beregnet på alle verktøy og maskiner, slik som for eksempel hørselsvern, vernesko, hansker, vernebriller osv. for å unngå unødvendige skader. Sykemeldinger koster penger.
• Gå gjennom hvordan all løfting foregår. Til de aller fleste løftearbeider på verkstedet finnes det enkle løftehjelpemidler som øker effektiviteten og reduserer arbeidsskadene.
• Gå gjennom oppbevaringen av ting og sørg for alt blir «organisert». Det finnes i dag mengder av smarte løsninger for å gjøre oppbevaring enklere og øke mobiliteten ved hjelp av verktøyvogner og lignende.
• Skap «leantenkning», dvs. at det er en form for flyt i måten arbeidet gjøres på. På den måten kan man spare mye tid. Og tid er penger.